Documentos de Apoio > Curso Livre > FLT

 
FLAUTA TRANSVERSAL                                                                                                       FORMATO DATA
AULA 05/11/2016 PDF 31/10/2016
AULA 19/11/2016 PDF 12/11/2016
AULA 26/11/2016 ZIP 23/11/2016
AULA 03/12/2016 ZIP 23/11/2016
AULA 10/12/2016 ZIP 23/11/2016
AULA 17/12/2016 ZIP 23/11/2016
AULA 14/01/2017 ZIP 11/01/2017
AULA 21/01/2017 ZIP 16/01/2017
AULA 28/01/2017 ZIP 16/01/2017